وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران: وصول درآمد حاصل از فروش نفت ۵۸۰ درصد رشد داشته است

به گزارش CNN فارسی وزیر اقتصاد و دارایی ایران روز سه‌شنبه ۴ مرداد گفت وصولی…

ادامه مطلبوزیر امور اقتصادی و دارایی ایران: وصول درآمد حاصل از فروش نفت ۵۸۰ درصد رشد داشته است

برگزاری بدون محدودیت تجمعات مذهبی و حکومتی در ایران با وجود موج هفتم شیوع کرونا

به گزارش CNN فارسي ،خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داد که روز دوشنبه ۲۷ تیرماه…

ادامه مطلببرگزاری بدون محدودیت تجمعات مذهبی و حکومتی در ایران با وجود موج هفتم شیوع کرونا