بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، جان باخت؛ کانون نویسندگان: جمهوری اسلامی مسئول است

به گزارش CNN فارسی، کانون در بیانیه خود نوشته است: «بکتاش آبتین (۱۴۰۰- ۱۳۵۳)، شاعر،…

ادامه مطلببکتاش آبتین، نویسنده زندانی، جان باخت؛ کانون نویسندگان: جمهوری اسلامی مسئول است