پیش‌نویس «اتحادیه اروپا» حتی با معیارهای دولت کنونی آمریکا هم مطابقت ندارد

به گزارش CNN فارسی، همزمان با انتشار گزارش‌هایی از احتمال به‌نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای موسوم…

ادامه مطلبپیش‌نویس «اتحادیه اروپا» حتی با معیارهای دولت کنونی آمریکا هم مطابقت ندارد

تزریق واکسن‌ کرونای تاریخ‌‌ مصرف‌گذشته؛ انکار دوباره از طرف مقامات وزارت بهداشت

به گزارش CNN فارسي ، با وجود انتشار گزارش‌ها و مستنداتی از تزریق واکسن‌های کرونایی…

ادامه مطلبتزریق واکسن‌ کرونای تاریخ‌‌ مصرف‌گذشته؛ انکار دوباره از طرف مقامات وزارت بهداشت