یه خواننده رپ تو متن یه ترانه جدیدش، نحوه کشتن یه نفر رو توصیف میکنه اف بی آی از روی متن ترانه تحقیق کرده و متوجه شده قتلی که داره تو ترانه توصیف میکنه کار خودش بوده و در حقیقت داشته اعتراف می کرده!

دیدگاهتان را بنویسید