چندین دانشگاه در ایران برای پذیرش دانشجویان معترض در اروپا و آمریکا اعلام آمادگی کردند؛ یعنی میخواهند این بالایی‌ها را بیاورند در دانشگاهی که این پایینی‌ها برای مختلط شدن سلف سرویس آن اینطوری گریه و عزاداری می‌کنند!

دیدگاهتان را بنویسید