تصاویر منتشرشده در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد گروهی از دانشجویان معترض در دانشگاه ایالتی تگزاس آمریکا، اقدام به برگزار نماز در کنار یکدیگر کردند در حالیکه تعدادی از دختران بدون حجاب و حتی با اندام نیمه برهنه در بین آنان در حال نمازخواندن دیده می‌شوند!

دیدگاهتان را بنویسید