برای اثبات این فرضیه کافیست به ویدیوهایی که همین چند روز گذشته از کربلا بیرون آمد نگاهی بیندازید.
که جوانی با زنان چادری در‌حال ارضا شدن است ،اینها همان جماعت مدعی دینمداری و ارزشها هستند. همانها که وقتی زنی به دنبال حق انتخاب پوشش خود است، دائما به او می‌گویند حجاب مصونیت است و اگر نباشد مردان به گناه می‌افتند. همانها که می‌گویند شما می‌خواهید لخت شوید!

در اربعین شما حتی چادر مشکی هم دیگر مصونیت نیست چرا که ذات خراب و روان بیمار، با حجاب و بی حجاب برایش تفاوتی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید