✍️خدیجه گلین‌مقدم
چندی پیش طالبان به مقامات ایران در خصوص سرکوب دختران در خیابان‌ها اعتراض کرد. یعنی وضع ما در دولت رییسی، با حضور شاهچراغی (وحیدی) و رادان در وزارت کشور و فرماندهی نیروی انتظامی از طالبان هم بدتر شده است!
ایران طی دوسال به قهقراء عجیبی رفته است و این امر تاثیر منفی شگرفی بر روابط جهانیان با ایران دارد. دود خشونت‌طلبی وحیدی و رادان نه به چشم خودشان بلکه به چشم ملت و ما خانوادهای شهدا می‌رود. چرا که جان‌های فدا شده برای آرامش ایران بود، نه چیز دیگری.

دیدگاهتان را بنویسید