نماینده ادوار مجلس نوشت:
يكی از افراد ملبس به لباس روحانيت با استناد به يك حديث گفته است «كسی كه كتباً، زباناً و عملاٌ با فقيه حاكم مخالفت كند فاسق است و كارهای نكرده را هم می‌شود به او نسبت داد و در جامعه پخش كرد».

🔻اولا كلمه «باهتوهم» در آن حديث به معنی تهمت زدن نيست بلكه به معنی مبهوت و محكوم كردن با منطق و استدلال است و ثانیا در اين صورت رفتار علی عليه‌السلام با خوارج را كه تا زماني كه دست به سلاح نبرده بودند از همه حقوق اجتماعی‌شان برخوردار بودند چگونه توجيه مي‌كنيد؟

دیدگاهتان را بنویسید