“ویشکی بویکا” سکوهای حفاری گاز و نفت در نزدیکی سواحل کریمه در دریای سیاه است. روسیه در سال 2015 آنها را اشغال کرد و با شروع یک تهاجم همه جانبه از آنها برای اهداف نظامی به ویژه، به عنوان سکوهای هلیکوپتر و برای قرار دادن تجهیزات راداری استفاده کرد.

آنها پس از عملیاتی که در نیروهای ویژه اوکراینی انجام دادند و پس از فرار ارتش روسیه، بازپس گرفته شدند . به طور خاص، سکوهای حفاری “Petro Godovalets” و “Ukraine” و همچنین SPBU “Tavrida” و SPBU “Syvash” تحت کنترل بازگردانده شدند.

نیروهای ویژه در جریان این عملیات موفق شدند غنائم ارزشمندی را به دست آورند: انبار مهمات هلیکوپتری از نوع NAR (موشک های هوایی غیر هدایت شونده) و همچنین رادار نوا که می تواند حرکت کشتی ها را در دریای سیاه رصد کند.

دیدگاهتان را بنویسید