دنیس شمیهال، نخست وزیر اوکراین گفت که این بودجه برای مین زدایی، بازسازی خانه های مردم، بازسازی و حفاظت از زیرساخت های حیاتی استفاده خواهد شد.

شمیحال همچنین تاکید کرد که فدراسیون روسیه باید هزینه تخریب را بپردازد. برای این منظور، اوکراین و شرکای بین المللی در حال آماده سازی یک مکانیسم جبران خسارت ویژه هستند که دریافت پول لازم برای بهبود اوکراین را ممکن می کند.

دیدگاهتان را بنویسید