پزشکی که ماموران پس از کشتن او، پیکرش را در گودال ساختمانی نیمه‌کاره رها کردند.

آیلار دانشجوی سال چهارم پزشکی و اهل تبریز بود، که در روز ۲۵ آبان کشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید