همان وحشت و وسواسی که پس از قتل ژینا امینی به جان‌شان افتاده و حتی یک مصاحبهٔ ساده را هم بدون هماهنگی با صد مشاور انجام نمی‌دهند و اخبارِ مربوط به جنایات‌شان را هم از روی نوشته می‌خوانند.

پیشترها این اینفوگرافی‌هارو برای نشون دادن رشد اقتصادی و کاهش تورم و گل‌وبلبل بودن مملکت می‌کشیدین حالا برای جون جوان مردم.

دیدگاهتان را بنویسید