◀️ در حالی که روسیه به شدت از نامزدی ایران حمایت می کرد، اما در کمال تعجب، چین اظهار تردید می کرد. چین حتی لزوم گسترش گروه با اضافه کردن تعداد زیادی از اعضای جدید را زیر سوال برد. نشریه The Wire دریافته است که هند به این نتیجه رسیده بود که اگر عربستان سعودی وارد بریکس شود، عضویت ایران می تواند موجب موازنه باشد

دیدگاهتان را بنویسید