هزاران میلیارد هزینه از جیب ملت ایران برای نمایش یک سناریو برنامه ریزی شده

دیدگاهتان را بنویسید