روابط‌عمومی مخابرات منطقه تهران:
🔻در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدودۀ مرکز مخابرات شهید خوشقدم، ارتباط تلفنی شهروندان محدودۀ غرب به شرق بزرگراه آیت‌الله سعیدی، قطع و از دسترسی خارج می‌باشد.

👈🏻بخش‌های فنی در محل حاضر و مشغول به‌کار می باشند، تا ارتباط برقرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید