رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی:
◀️ برای حوزه پزشکی و طبابت در همه دنیا نیاز وجود دارد. یعنی چون حرفه‌ی گرانی است، تربیت آن گران است.

◀️ بنابراین همه دنیا و مخصوصا کشورهای پیشرفته بخشی از نیروهای سلامت‌شان را دارند از سایر کشورها تأمین می‌کنند. ما تقریبا به پنج قاره دنیا نیرو صادر می‌کنیم.

◀️ چون نیروهای سلامت ما نیروهای با کیفیتی در دنیا هستند، طبیعتا مقبولیت خاص دارند و از عهده امتحانات لازم بر می‌آیند و بنابراین نیروهای کیفی ما را خیلی زودتر می‌برند.

◀️ کمتر از یک درصد جامعه پزشکی درآمدهای میلیاردی دارند. میانگین درآمد جامعه پزشکی زیر ۲۰ میلیون تومان است. ۱۰۰ هزار نفر از ۱۵۰ هزار نفر جامعه پزشکی تقریبا درآمدی بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان دارند و زیر خط فقر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید