یکی از متوفیان ۲۸ سال قبل و دومی در سال ۹۷ فوت کرده بودند.

◀️ متهمان از بستگان متوفیان بودند؛ می‌خواستند مطابق وصیت، آن‌ها را برای دفن به عراق منتقل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید