مهدی قلیان برادر سپیده قلیان با انتشار متنی درباره واکنش این زندانی سیاسی به محکومیت وی به ۱۵ ماه حبس در پرونده شکایت آمنه سادات ذبیحی‌پور گفت:
امروز رای دادگاه اعلام شد، ۱۵ ماه حبس تعزیری، یعنی علاوه بر دو سال ما باید ۱۵ ماه دیگه دوری سپیده رو تاب بیاریم. همونطور که قاضی عنوان کرده سپیده با اتهام ….. فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا دوباره قراره محاکمه بشه! (از زندان) تماس گرفت، رای را براش خوندم، از اونجایی که عاشق مهدی یراحی‌ه پشت تلفن زندان آهنگ روسریتو رو براش پلی کردم! خیلی ذوق کرد. بهش گفتم ناراحتی برای حکم؟! جواب داد: می‌ارزید فدای سر ملتمون.

دیدگاهتان را بنویسید