از آنجایی که موارد HIV در سطح جهان افزایش یافته، ایمن نگه داشتن خود از هر زمان دیگری مهم تر است

به گزارش CNN فارسی ، به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات…

ادامه مطلباز آنجایی که موارد HIV در سطح جهان افزایش یافته، ایمن نگه داشتن خود از هر زمان دیگری مهم تر است