همزمان که میلیون ها نفر در طول این همه گیری در فقر فرو رفتند، ثروت میلیاردرها افزایش یافت

به گزارش CNN فارسی ، بر اساس تجزیه و تحلیل این گروه تحقیقاتی که روز…

ادامه مطلبهمزمان که میلیون ها نفر در طول این همه گیری در فقر فرو رفتند، ثروت میلیاردرها افزایش یافت

یک جعبه سیاه غول پیکر، تمام داده های آب و هوایی را برای تمدن های آینده جمع آوری می کند تا از آن برای آینده بیاموزیم

به گزارش CNN فارسی ، در نهایت، سازندگان آن امیدوارند، جعبه سیاه به تمدن‌های آینده…

ادامه مطلبیک جعبه سیاه غول پیکر، تمام داده های آب و هوایی را برای تمدن های آینده جمع آوری می کند تا از آن برای آینده بیاموزیم