گریز از روسیه با جت شخصی و قایق تفریحی؛ میلیونرهای روس فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند

به گزارش CNN فارسي ، بر اساس داده‌های وزارت دفاع بریتانیا، این ۱۵ هزار میلیونر…

ادامه مطلبگریز از روسیه با جت شخصی و قایق تفریحی؛ میلیونرهای روس فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند