🔹 مدتی است فصل برداشت خرما در شهرهای جنوبی کشور آغاز شده است. اما هنوز اثر آن بر بازار شهرهای بزرگ همچون تهران دیده نمی‌شود.بررسی میدانی «اکوایران» نشان می‌دهد، کف قیمت 500 گرم خرما، در بازار تهران 48 هزار تومان و سقف آن 250 هزار تومان است. درحالی که کشاورزان در شهرهای جنوبی هر یک کیلو خرما باکیفیت را حدود 60 هزار تومان می‌فروشند.

🔹 در بازار تهران هنوز قیمت هر 500 گرم خرمای پیارم 220 هزار تا 250 هزار تومان است. 500 گرم خرمای کبکاب هم نزدیک به 50 هزار تومان به فروش می‌رود. اما 500 گرم خرمای مضافتی زیر 55 هزار تومان نیست. هر 500 گرم خرمای خاصویی هم حدود 700 هزار تومان عرضه به فروش می‌رود. در بازار تهران هر 500 گرم خرمای زاهدی هم بالای 60 هزار تومان عرضه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید