یک مأمور پلیس در فاش کرد که لباس شخصی‌های حاضر در «طرح نور» وظیفه فیلمبرداری از مأموران را برعهده دارند تا به موارد «تمرد» رسیدگی شود.

بر اساس ادعای این مأمور نیروی انتظامی، با توجه به گستردگی طرح سرکوب حق پوشش اختیاری زنان، از مأموران بخش‌های مختلف و حتی درجه‌داران باسابقه کلانتری‌ها نیز استفاده شده که به نارضایتی‌ها دامن زده است.

این مأمور نیروی انتظامی مدعی است که در بدنه نیروی انتظامی نارضایتی‌های زیادی نسبت به اجرای این طرح وجود دارد و حتی افرادی که به لحاظ سیاسی «مشکلی با سیستم» ندارند با اجرای این طرح مخالفند و می‌گویند «کار ما چیز دیگری است نه گیر دادن به زن و بچه مردم.»

بنا بر این روایت، فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با علم به این نارضایتی‌ها می‌خواهند از هرگونه «تمرد» یا آسان‌گیری نسبت به زنان جلوگیری کنند.

حتی مجریان طرح ناراضی هستند!

دیدگاهتان را بنویسید