حضورِ نوجوانان و جوانانِ افغانِ باورمند به گرایش‌هایِ طالبانی چه پیامدی دارد؟ آن‌ها سربازانِ یک تفکرِ متحجر و قاعدتا ضدِ ایرانی هستند که فعلا در حالِ تکثیرند تا در موقعِ مناسب، دست به کار شوند. جمعیت یکی از مولفه‌هایِ قدرت است.

دیدگاهتان را بنویسید