این ساختمان لعنتی
این حکومت لعنتی

صبح امروز حوالی ساعت ۹ صبح پسری کم سن و سال در مجتمع نگین شیراز خودکشی کرد. این دومین خودکشی از این محل در یک ماه گذشته است. گویا اجازه انتشار این خبر را در خبرگزاری های رسمی نداده اند.

دیدگاهتان را بنویسید