گزارش‌ها از ایران حاکی از این است کە حساب کاربری امیررضا خادم، قهرمان سابق کشتی جهان و نماینده پیشین مجلس در اینستاگرام از دسترس خارج شدە است.

روز گذشته هم حساب کاربری برادر او رسول خادم نیز از دسترس خارج شده بود.

رسول خادم در صفحه اینستاگرام خود با نام “نجوای قمارباز” مطالب انتقادی از اوضاع اقتصادی و سیاسی منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید