اینکه نصفه‌شب به خانه یک بازیگر زن می‌روند و بخاطر چند خط اظهارنظر ساده، بازداشتش می‌کنند یعنی اینکه عزمشان جزم است که همه را خفه کنند تا دیگر کسی جرات بیان حتی یک جمله را نداشته باشد! «هنرمندان بازداشتی پس از آزادی، دیگر کلامی حرف نزدند.» و .

دیدگاهتان را بنویسید