◀️ موج های خشم و مخالفت دانشجویان کویتی با تصمیم وزیر آموزش عالی این کشور مبنی بر لغو شعبه های تحصیلی مختلط در دانشگاه الکویت برای سومین روز پیاپی ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید