حبیب موسوی، نویسنده و شاعر گرگانی، به دلیل انتقاد از گرانی نان به به یک سال زندان و ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد!! بر اساس حکم دادگاه کیفری گرگان که روز دوشنبه، بیستم شهریور، صادر شد به «نشر اکاذیب رایانه‌ای در صفحات مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است!!

دیدگاهتان را بنویسید