شهریار حیدری:
دولت به صراحت می‌گوید موفق شدم تحریم‌ها را دور بزنم و از طرفی می‌گویند ما در حال فروش مازاد نفت هستیم و پول آن را هم دریافت می‌کنیم و در کنار آن، پول‌های بلوکه‌شده را هم آزاد کردیم، ولی در کف جامعه، واقعیت‌ها به گونه‌ای دیگر است و ادامه این روند، نارضایتی اجتماعی را افزایش خواهد داد.

◀️ دولت اگر یک نظرسنجی علمی؛ نه فقط از ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر داشته باشد، متوجه می‌شود که مردم نسبت به عملکرد آن‌ها واقعا چه نظری دارند. این کار، یک ضرورت است، چون دولت را وادار می‌کند که حقیقت‌ها را ببیند.

دیدگاهتان را بنویسید