روزنامه کیهان نوشت:
هنوز هم هستند افرادی که باور دارند با آزادی حجاب و پوشش در کشور، حرص و ولع مردان نسبت به جنس زن کمتر شده و به مرور جامعه از نظر جنسی به ثبات و امنیت عمومی خواهد رسید، درست مثل کشورهای خارجی.

◀️ در هر ۶۸ ثانیه یک آمریکایی مورد تجاوز قرار می‌گیرد و هر ۹ دقیقه قربانی آن یک کودک است. این در حالی‌ است که از ۱۰۰۰ مرتکب، تنها ۲۵ نفر به زندان می‌افتند.

دیدگاهتان را بنویسید