🔹وزیرجنگ اسرائیل در ادامه ادعاهای تکراری و واهی روزهای اخیر مقامات ارشد این رژیم علیه کشورمان مدعی شد ایران در تلاش برای ساخت یک فرودگاه در جوار مرزهای فلسطین اشغالی به منظور حمله به اسرائیل است.

🔹گالانت مدعی شده است که این فرودگاه فقط ۲۰ کیلومتر با مرزهای اسراییل فاصله دارد.

دیدگاهتان را بنویسید