🔻 با انتصاب زاکانی به سمت شهردار تهران پیش بینی آینده زاکانی در شهرداری بسیار سخت بود برخی با ناامیدی به دلیل روحیه خشن و فقدان تجربه اجرایی و غرق شدن وی در مسائل سیاسی پایان خوشی تصور نمی کردند و برخی با خوش بینی به دلیل یک دست شدن تمامی نهادهای قدرت درکشور و شعارهای زاکانی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و نالایق خواندن مدیران گذشته و نگاه زاکانی به انتخابات ریاست جمهوری پس از رئیسی پیش بینی تحول مثبت در پایتخت داشتند.

🔻اما متاسفانه با نگاهی به عملکرد شهرداری هیچ گونه نتیجه و دستاورد مثبتی تیم زاکانی برای شهر تهران نداشته است!

🔻 صرف نظر از کسب رضایت گروه‌های خاص سیاسی؛ مداحان؛ چهره های مذهبی و انقلابی و حضور پررنگ تبلیغاتی به مدد زیرساخت زیباسازی و حضور تمام قد سازمانی در برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی قدمی به منظور رضایت عامه شهروندان و توسعه تهران مشاهده نگردیده است!

🔻 اولویت نداشتن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه مترو ؛ اهمیت نداشتن وضع اسفناک آلودگی هوا؛ عدم رعایت طرح های نوسازی و شهرسازی؛ عدم توسعه زیرساخت های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی ؛ کاهش ترافیک و… گویا دیگر وظیفه شهرداری تهران نیست و صرفا شهردار تهران وظیفه سخنرانی در هر مکان را برای تبلیغات خود دارد.

🔻 انتصابات فامیلی و باندی صرفا به جهت اهداف انتخاباتی نه منافع مردم و شهر در حیات خلوت های شهرداری همچون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از دیگر اقدامات وی می‌توان یاد کرد ؛ که از نظر دلسوزان و متخصصان مدیریت شهری وضع کنونی تهران نتیجه عدم اعتماد به بدنه نیروی انسانی شهرداری در ازای مدیران باندی ؛ قبیله ای که قطار قطار از تمام ایران جهت حیف و‌ میل بیت المال و نابود کردن تهران می دانند که صرفا مدیر ارشد آنها را خودی می پندارند.

🔻 جای تعجب از اعضای شورای اسلامی شهر تهران که خود را متخصص ترین اعضای تاریخ شورا معرفی می کنند و خیلی زود با دستان خالی باید دوره چهارساله را به پایان برسانند و بخاطر زد و بندهای سیاسی در انتخاب شهردار در پیشگاه خداوند و مردم شرمنده خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید