کانال تلگرامی عباس تبریزیان مدعی طب اسلامی مطلبی را منتشر کرده مبنی بر اینکه تلسکوپ فضایی هابل از پایه دروغ بوده است و تصاویر ارسالی آن از درون حوض آب گرفته شده است و در انتها بدون هیچ خجالتی به طور جدی ادعا کرده است که ماه از آب و نور ساخته شده و وجود خاک و سنگ در ماه دروغ است!
بعید می دانم هیچ عقل سلیمی امروز بپذیرد که ماه تنها آب و نور است و استدلال های احمقانه ی این گروه را باور کند اما جریان طب مدعی اسلامی بودن که اتفاقا مورد قبول علمای مذهب تشیع هم نبود و اسلام هیچ کسی جز اسلام خود را قبول نداشت در طول چند سال گذشته مخصوصا در دوران سیاه کرونا چندین هزار نفر را با توصیه های احمقانه و دروغ و با نقاب اسلامی بودن به کام مرگ فرستاد.
امروز چه دیر است برای نجات آنهایی که با توصیه های این جریانات خرد ستیز جان خود را از دست دادند.
(از توییتر محمد میرخانی)

دیدگاهتان را بنویسید