«…حدود یک ساعت درگیر بودند، مرزبانان دلیر کشورمان در سراوان شهادت را بر تسلیم شدن ترجیح دادند…»

در آن یک ساعت

نیروی پشتیبانی کجا بود؟!

آتش توپخانه کجا بود؟!

پهپاد و بالگرد کجا بود؟!

دیدگاهتان را بنویسید