🔻طبق شکایتی که به دادگاه قانون اساسی ترکیه شده بود، دادگاه، دولت ترکیه را موظف کرد تمامی جریمه‌هایی نقدی که برای دوران پاندمی کرونا (مانند نداشتن ماسک و تردد در روزهای ممنوعه) ثبت شده بود را پاک کند و جریمه‌های دریافتی را به مردم برگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید