🔻بهروز محبی نجم‌آبادی،عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داد: متاسفانه قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود.

🔻دهه اخیر به دلیل رشد اقتصادی صفر و در واقع فضای خاصی که در کشور به وجود آمد، با درصد قابل توجهی از فقر مطلق مواجه هستیم.| ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید