۸ میلیارد یورو از عراق طلبکاریم

مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز:
🔹ما به طرف عراقی اعلام کردیم پول گاز را به موقع و هر جایی مدنظر ما است دریافت کنیم. اکنون عراق گازیهای خود را در بانک TBI واریز می کند، ما برای جابجایی مشکل داریم، به طرف عراقی گوشزد کردیم شرایطی فراهم شود به هر حسابی مورد نظر ما است واریز کنند. رقم مطالبات گازی ما از عراق ۸ میلیارد یورو است.

دیدگاهتان را بنویسید