🗣 جبرائیلی خطاب به رئیسی: ریلِ اقتصاد را عوض نکنید، روزهای تلخی در پیش است.

دیدگاهتان را بنویسید