◀️ جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس می گوید: عملکرد دولت سیزدهم مردم را به خاک سیاه نشانده است. این دولت اگر بنا بود کاری به نفع مردم بکند، در این ۱۹ ماه، فرصت داشت که خودی نشان بدهد. از دولتی که ۱۹ ماه کاری نکرده و فقط نق زده و هوش و حواسش هنوز در فضای انتخابات است، شما انتظار دارید از این به بعد بتواند کاری کند؟

دیدگاهتان را بنویسید