🔻روز گذشته با ضد حمله اوکراینی ها حومه های شمال و جنوبی شهر باخموت به کنترل ارتش اوکراین برگشت.

🔻در شهر نیز واگنر چند ساختمان در خیابان های غربی شهر باخموت را تصرف کردند.

🔻به نظر می رسد مثل دفعات قبل هدف ارتش اوکراین محاصره شهر از شمال و جنوب و گیر انداختن واگنری ها در شهر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید