اگر دقت کنید این مدت تصاویر و فیلم‌هایی از لحظه اصابت بمب به اهدافی در غزه منتشر کردیم. شاید سوال پیش آید که تصویربردار چگونه می‌دانست در چه زمان کجا حاضر باشد؟

نیروی هوایی اسرائیل برای جلوگیری و به حداقل رساندن کشته شدن مردم عادی پیش از زدن یک هدف این چنینی در غزه، ابتدا با رهاسازی یک بمب فاقد مواد منفجره یا بمبی که انفجاری به شدت ضعیف دارد، اهالی آن خانه را از حمله مطلع می‌کند تا محل را ترک کنند. به این کار کوبیدن بر سقف می‌گویند. تا فقط سلاح های جداسازی سده در آن منزل یا ورودی تونل های تروریستی منهدم شود.

در این کلیپ پیش از رهاسازی بمب اصلی روی خانه، دوبار روی سقف کوبید و سپس  آن را هدف قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید