◀️ برای خرید یک دوچرخه حداقل باید حدود ۵ الی ۶ میلیون تومان هزینه کرد. می‌توان گفت یک کارگر باید حقوق یک ماه خود را برای خرید یک دوچرخه ساده بپردازد. قیمت دوچرخه حتی در مدل‌های معروف به ۶۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید