تقاضاها و پیشنهادهای خیرخواهان شنیده نمی‌شود
به جای خودبراندازی، خوداصلاحی کنید
اگر بخواهیم ایران باقی بماند و عزت داشته باشد، باید حکمرانی اصلاح شود

🔹رییس جمهور پیشین کشورمان در دیدار جمعی از فرهنگیان و نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان گفت: پیش از این گفتم براندازی نه ممکن است نه مطلوب اما آنچه الان جاریست خودبراندازی است و حرف اصلاحات به حاکمیت این است که خودبراندازی نکنید، اصلاح کنید تا جامعه راضی باشد و زمینه پیشرفت فراهم شود.

🔹به معلم به عنوان سربار نگاه می‌شود در حالیکه سربار، حکمرانی غلطی است که نمی‌تواند تدبیر کند و سرمایه‌های جامعه را به فعلیت برساند.

🔹منشا اصلی محرومیت جامعه از امکان دسترسی به قدرت، ثروت و منزلت، حکمرانی بد است؛ اگر بخواهیم ایران باقی بماند و عزت داشته باشد، باید حکمرانی تغییر کند و اصلاح شود.

🔹انقلاب، جامعه متکثر ایران را متعالی و برخوردار می‌خواست اگر امروز این نیست یعنی انقلاب از مسیر خود منحرف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید