‏🔹 حراستی که این حقوق را بگیرد آیا در مقابل تخلفات و چپاول آن مجموعه زبانش بسته نمی‌شود؟!
🔹‏آقای زاکانی در شهرداری چه خبر
است؟!

دیدگاهتان را بنویسید