◀️ وزیر کار درباره مزد کارگران گفته اگر کارگران قناعت کنند با همین میزان افزایش می‌توانند معیشت خود را مدیریت کنند.

🗣 شهروندان می‌گویند نهادی که باید قناعت کند دولت است نه کارگرانی که دیگر چیزی در سفره‌هایشان باقی نمانده است تا قناعت کنند.

‼️وزیر کار با صراحت می‌گوید؛ کم بخورید، کم بپوشید و از هزینه‌های بهداشت و آموزش هم بکاهید چون ما می‌خواهیم باقی بمانیم.

دیدگاهتان را بنویسید