‏وی در این بیانیه کوتاه باکنایه‌‌آمیز خطاب به طیف انحصارطلب و تندرو نوشته است “نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری، لذا بدین وسیله از جریان خالص سازی رفع نگرانی می شود”

دیدگاهتان را بنویسید