📝 خراسان نوشت:
◀️ سرانجام روز گذشته نرخ تورم مرکز آمار پس از وقفه ای بیش از ۴٠ روزه منتشر شد. اگرچه همین آماری هم که منتشر شد، ناقص و خیلی خلاصه است.

◀️ این در حالی است که تغییر سال پایه از ١٣٩۵ به ١۴٠٠ که پیش از این به عنوان دلیل تاخیر در اعلام این نرخ مطرح شده بود، قاعدتا نباید چنین تاخیری را ایجاد می کرد. این در حالی است که نرخ تورم بانک مرکزی نیز که توقف اعلام آن از سال ٩٧ توسط دولت سابق مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی بود، همچنان مدتی است که منتشر نشده است.

◀️ در کنار مسئله اعلام نرخ تورم با توقف انتشار آمار قیمت مسکن تهران نیز مواجه هستیم، چنان که گزارش های ماهانه بانک مرکزی در این باره از یازدهم دی ماه به روز نشده و گزارش های ماهانه مرکز آمار در این باره نیز از ١۶ بهمن به بعد منتشر نشده است. این مسائل در کنار هم نشان می دهد که نوعی تشتت در اعلام آمارها یا شاید نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید