کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران:
🔹 دشمنان اثر خودشان را گذاشتند و القائات آنها نوعی بدبینی و عناد نسبت به گروه‌های مذهبی را ایجاد کرده است که نماد آن هم لباس روحانیت است.

🔹این یک جنگ تمام عیار است و ما هم در جبهه اقتصاد و هم در جبهه فرهنگ و قضیه کشف حجاب با دنیای استکبار درگیر هستیم. این یک درگیری جهانی است

دیدگاهتان را بنویسید